Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Projekt aktu normatywnego
Kadencja 2014 - 2018
Tytuł projekt uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/515/12 Rady Miasta Tychy z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie podziału Miasta Tychy na stałe obwody głosowania
Treść projektu

projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/515/12 Rady Miasta Tychy z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie podziału Miasta Tychy na stałe obwody głosowania

Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęBoryczko - Wąsik Paulina
Osoba wprowadzająca informacjęBoryczko-Wąsik Paulina
Data wytworzenia informacji2015-03-19
  1. 2015-03-26 11:06:14 Boryczko-Wąsik Paulina - Edycja istniejącej informacji
  2. 2015-03-26 11:04:39 Boryczko-Wąsik Paulina - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót