Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Projekt aktu normatywnego
Kadencja 2014 - 2018
Tytuł Projekt uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Tychach przy ul. Sikorskiego
Treść projektu

Projekt uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Tychach przy ul. Sikorskiego

Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęWiltos Maciej
Osoba wprowadzająca informacjęKwaśniewicz Anna
Data wytworzenia informacji2015-03-19
  1. 2015-03-19 13:07:46 Kwaśniewicz Anna - Edycja istniejącej informacji
  2. 2015-03-19 13:07:30 Kwaśniewicz Anna - Edycja istniejącej informacji
  3. 2015-03-19 13:07:13 Kwaśniewicz Anna - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót