Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Projekt aktu normatywnego
Kadencja 2006 - 2010
Tytuł Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr 0150/XXX/669/09 Rady Miasta Tychy z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 4 w Zespole Szkół nr6.
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba wprowadzająca informacjęSzymczuk Maciej
    Powrót