Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Projekt aktu normatywnego
Kadencja 2014 - 2018
Tytuł Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży działek nr 5807/89 i 5808/89 na rzecz Rzymsko- Katolickiej Parafii pod wezwaniem błogosławionej Karoliny Kózkówny
Treść projektu

Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży działek nr 5807/89 i 5808/89 na rzecz Rzymsko- Katolickiej Parafii pod wezwaniem błogosławionej Karoliny Kózkówny w Tychach

Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęTuszycka Anna
Osoba wprowadzająca informacjęKwaśniewicz Anna
Data wytworzenia informacji2015-02-24
  1. 2015-03-03 10:08:48 Kwaśniewicz Anna - Edycja istniejącej informacji
  2. 2015-03-03 10:08:22 Kwaśniewicz Anna - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót