Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Projekt aktu normatywnego
Kadencja 2014 - 2018
Tytuł Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/945/14 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy.
Treść projektu

Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/945/14 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy.

Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęSwoboda Barbara
Osoba wprowadzająca informacjęFusiek Monika
Data wytworzenia informacji2015-01-21
  1. 2015-01-21 08:51:45 Fusiek Monika - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót