Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Projekt aktu normatywnego
Kadencja 2006 - 2010
Tytuł Uchwała Rady Miasta Tychy z dnia 26 lutego w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr 0150/XXII/476/2008 Rady Miasta Tychy z dnia 28 sierpnia 2008 roku dotyczącej określenia granic obwodów publicznych gimnazjów w Tychach
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba wprowadzająca informacjęGłód Olimpia
    Powrót