Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Projekt aktu normatywnego
Kadencja 2006 - 2010
Tytuł Projekt uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie podjęcia działań zmierzających do likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 1 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 wchodzących w skład Zespołu Szkół nr 3 w Tychach przy ul. Nowokościelnej 11
Treść projektu Uchwała Rady Miasta Tychy w sprawie podjęcia działań zmierzających do likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 1 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 wchodzących w skład Zespołu Szkół nr 3 w Tychach przy ul. Nowokościelnej 11 oraz wystąpienia do Śląskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o wyrażenie zgody na rozwiązanie Zespołu Szkół nr 3 w Tychach
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba wprowadzająca informacjęGłód Olimpia
    Powrót