Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Projekt aktu normatywnego
Kadencja 2006 - 2010
Tytuł Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 30 października 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/XVI/325/08 Rady Miasta Tychy z dnia 31 stycznia 2008 r. dotyczącej przystąpienia Miasta Tychy do działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego
Treść projektu Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 30 października 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/XVI/325/08 Rady Miasta Tychy z dnia 31 stycznia 2008 r. dotyczącej przystąpienia Miasta Tychy do działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba wprowadzająca informacjęGłód Olimpia
    Powrót