Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Projekt aktu normatywnego
Kadencja 2006 - 2010
Tytuł Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 30 października 2008 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Tychy do zawierania porozumień pomiędzy miastem Tychy a innymi powiatami i gminami dotyczących zasad prowadzenia punktu Katechetycznego
Treść projektu Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 30 października 2008 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Tychy do zawierania porozumień pomiędzy miastem Tychy a innymi powiatami i gminami dotyczących zasad prowadzenia punktu Katechetycznego nauczania religii Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w RP
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba wprowadzająca informacjęGłód Olimpia
    Powrót