Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Projekt aktu normatywnego
Kadencja 2010 - 2014
Tytuł Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 30.10.2014r. w sprawie zmiany uchwały XXXVIII/777/14 Rady Miasta Tychy z dnia 06.02.2014 w spr. emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania i wykupu
Treść projektu

Uchwała Rady Miasta Tychy z dnia 30.10.2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/777/14 Rady Miasta Tychy z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania i wykupu

Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęDKBI
Osoba wprowadzająca informacjęJanko Barbara
Data wytworzenia informacji2014-10-24
  1. 2014-10-24 09:51:05 Janko Barbara - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót