Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Projekt aktu normatywnego
Kadencja 2010 - 2014
Tytuł Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 30.10.2014r. w spr. zmiany uchwały XXXVIII/771/14 Rady Miasta Tychy z dnia 06.02.2014 w spr. zaciągn. pożycz. z Narod. Fund. Ochrony Środ. i Gosp. Wod. na real. zad. pn. "Modernizacja syst. oświetlenia ulicznego...
Treść projektu

Uchwała Rady Miasta Tychy z dnia 30.10.2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/771/14 Rady Miasta Tychy z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Tychach"

Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęDKBI
Osoba wprowadzająca informacjęJanko Barbara
Data wytworzenia informacji2014-10-24
  1. 2014-10-24 09:45:44 Janko Barbara - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót