Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Projekt aktu normatywnego
Kadencja 2006 - 2010
Tytuł Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych w Tychach
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba wprowadzająca informacjęGłód Olimpia
    Powrót