Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Projekt aktu normatywnego
Kadencja 2006 - 2010
Tytuł Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Tychy do zawierania porozumień z innymi gminami
Treść projektu w sprawie powierzenia Miastu Tychy zadania publicznego dotyczącego wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Tychy dzieci zamieszkałych na terenie innej gminy oraz przekazania środków finansowych na realizację powyższego zadania
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba wprowadzająca informacjęGłód Olimpia
    Powrót