Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Projekt aktu normatywnego
Kadencja 2010 - 2014
Tytuł Projekt uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/905/14 z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie przedłużenia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy, których czasokres dotychczasowej dzierżawy przekracza 3 lata.
Treść projektu

Projekt uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/905/14 z dnia 28 sierpnia
2014 r. w sprawie przedłużenia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy, których czasokres dotychczasowej dzierżawy przekracza 3 lata.

Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęSwoboda Barbara
Osoba wprowadzająca informacjęFusiek Monika
Data wytworzenia informacji2014-09-15
  1. 2014-09-15 11:35:17 Fusiek Monika - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót