Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Projekt aktu normatywnego
Kadencja 2010 - 2014
Tytuł Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 29.08.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowych położonych w Tychach w rejonie ul. Nowokościelnej
Treść projektu

Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 29.08.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowych położonych w Tychach w rejonie ul. Nowokościelnej

Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęWiltos Maciej
Osoba wprowadzająca informacjęKwaśniewicz Anna
Data wytworzenia informacji2014-08-20
  1. 2014-08-20 11:11:55 Kwaśniewicz Anna - Edycja istniejącej informacji
  2. 2014-08-20 11:11:41 Kwaśniewicz Anna - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót