Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Projekt aktu normatywnego
Kadencja 2006 - 2010
Tytuł Projekt Uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/XIII/239/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 30 października 2003 roku w sprawie Statutu Osiedla Paprotka
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba wprowadzająca informacjęLuboń-Stysiak Aneta
    Powrót