Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Projekt aktu normatywnego
Kadencja 2006 - 2010
Tytuł Projekt Uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli realizacji Uchwały Nr 0150/XIX/416/04 Rady Miasta Tychy z dnia 29 kwietnia 2004 r.
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba wprowadzająca informacjęLuboń-Stysiak Aneta
    Powrót