Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Projekt aktu normatywnego
Kadencja 2010 - 2014
Tytuł Projekt uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/480/12 Rady Miasta Tychy z dnia 27 września 2012 r. w sprawie podziału Miasta Tychy na okręgi wyborcze.
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęBoryczko - Wąsik Paulina
Osoba wprowadzająca informacjęBoryczko-Wąsik Paulina
Data wytworzenia informacji2014-06-10
  1. 2014-06-25 09:22:48 Boryczko-Wąsik Paulina - Edycja istniejącej informacji
  2. 2014-06-25 09:20:17 Boryczko-Wąsik Paulina - Edycja istniejącej informacji
  3. 2014-06-25 09:20:00 Boryczko-Wąsik Paulina - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót