Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Projekt aktu normatywnego
Kadencja 2006 - 2010
Tytuł Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie zaprzestania działalności Rady Osiedla „Weronika” w okresie dłuższym niż 1 rok i powołania pełnomocnika do zastępowania organów jednostki pomocniczej
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba wprowadzająca informacjęLuboń-Stysiak Aneta
    Powrót