Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Projekt aktu normatywnego
Kadencja 2006 - 2010
Tytuł projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 29.11.2007r w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz gminy prawa użytkowania wieczystego działek nr 2159/69 i 2160/69 o pow. łącznej 1750 m2
Treść projektu projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 29.11.2007r w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz gminy prawa użytkowania wieczystego działek nr 2159/69 i 2160/69 o pow. łącznej 1750 m2
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba wprowadzająca informacjęGrudka Anna
    Powrót