Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Projekt aktu normatywnego
Kadencja 2006 - 2010
Tytuł Projekt uchwały w sprawie w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, placówek oświatowych oraz Ośrodka Usług Opiekuńczo - Wychowawczych
Treść projektu Projekt uchwały w sprawie w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, placówek oświatowych oraz Ośrodka Usług Opiekuńczo-Wychowawczych prowadzonych przez Miasto Tychy za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, opiekuńczo-wychowawcze oraz realizację innych zadań statutowych szkoły
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba wprowadzająca informacjęGłód Olimpia
    Powrót