Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Projekt aktu normatywnego
Kadencja 2010 - 2014
Tytuł Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjecia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli działalności Prezydenta Miasta Tychy w zakresie zadań realizowanych przez Wydział Działalności Gospodarczej (...)
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęGucwa Ewa
Osoba wprowadzająca informacjęGucwa Ewa
Data wytworzenia informacji2014-03-24
  1. 2014-03-24 09:18:16 Gucwa Ewa - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót