Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Projekt aktu normatywnego
Kadencja 2010 - 2014
Tytuł Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/515/12 Rady Miasta Tychy z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie podziału Miasta Tychy na stałe obwody głosowania
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęBoryczko-Wąsik Paulina
Osoba wprowadzająca informacjęBoryczko-Wąsik Paulina
Data wytworzenia informacji2014-03-20
  1. 2014-03-20 14:43:38 Boryczko-Wąsik Paulina - Edycja istniejącej informacji
  2. 2014-03-20 14:43:26 Boryczko-Wąsik Paulina - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót