Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Projekt aktu normatywnego
Kadencja 2006 - 2010
Tytuł Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/III/69/07 Rady Miasta Tychy z dnia 25 stycznia 2007r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2007 rok
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba wprowadzająca informacjęLuboń-Stysiak Aneta
    Powrót