Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Projekt aktu normatywnego
Kadencja 2010 - 2014
Tytuł Projekt uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie ………………zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Miasta Tychy – Panem Jakubem Chełstowskim
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęLuboń-Stysiak Aneta
Osoba wprowadzająca informacjęLuboń-Stysiak Aneta
Data wytworzenia informacji2014-02-24
  1. 2014-02-24 09:13:54 Luboń-Stysiak Aneta - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót