Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Projekt aktu normatywnego
Kadencja 2010 - 2014
Tytuł Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 06.02.2014r. w spr. zmiany uchwały 0150/XXXIII/738/09 Rady Miasta Tychy z dnia 27.08.2009 w spr. zaciągnięcia w 2010r. pożyczki inwest. z WFOŚiGW w K-cach na rel. zad. inwest. pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach"
Treść projektu

Uchwała Rady Miasta Tychy z dnia 06.02.2014r. w sprawie zmiany uchwały 0150/XXXIII/738/09 Rady Miasta Tychy z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie zaciągnięcia w 2010r. pożyczki inwestycyjnej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Gospodarka ściekowa w Tychach”

Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęDKBI
Osoba wprowadzająca informacjęJanko Barbara
Data wytworzenia informacji2014-01-30
  1. 2014-01-30 08:51:28 Janko Barbara - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót