Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Projekt aktu normatywnego
Kadencja 2010 - 2014
Tytuł Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 06.02.2014r. w spr. zmiany uchwały IV/36/11 Rady Miasta Tychy z dn. 27.01.2011 w spr. zaciągn. pożyczki z Narod. Fund. Ochr. Środow. i Gosp. Wodnej w Wa-wie na real. zad. inwest. pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach"
Treść projektu

Uchwała Rady Miasta Tychy z dnia 06.02.2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/36/11 Rady Miasta Tychy z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach"

Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęDKBI
Osoba wprowadzająca informacjęJanko Barbara
Data wytworzenia informacji2014-01-30
  1. 2014-01-30 08:39:28 Janko Barbara - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót