Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Projekt aktu normatywnego
Kadencja 2010 - 2014
Tytuł Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 06.02.2014r. w sprawie zmiany uchwały 0150/XXVI/570/08 Rady Miasta Tychy z dnia 22 grudnia 2008r. w spr. zaciągn. w latach 2008-2009 kredytu komercyjnego na realiz. zad. inwest. pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach"
Treść projektu

Uchwała Rady Miasta Tychy z dnia 06.02.2014r, w sprawie zmiany uchwały 0150/XXVI/570/08 Rady Miasta Tychy z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie zaciągnięcia w latach 2008-2009 kredytu komercyjnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach"

Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęDKBI
Osoba wprowadzająca informacjęJanko Barbara
Data wytworzenia informacji2014-01-30
  1. 2014-01-30 08:20:22 Janko Barbara - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót