Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Projekt aktu normatywnego
Kadencja 2006 - 2010
Tytuł Projekt uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie zmiany Uchwały NR 0150/VII/86/03 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie przedmiotów działania komisji stałych Rady Miasta Tychy (z późn. zm.)
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba wprowadzająca informacjęLuboń-Stysiak Aneta
    Powrót