Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Projekt aktu normatywnego
Kadencja 2010 - 2014
Tytuł Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 17.12.2013 r. w spr. zmiany uchwały Nr XXVI/568/13 z 31.01.2013r. w spr. zaciąg. pożyczki w ramach Inicjatywy JESSICA na real. zad. pn.„Mediateka XXI w. w Tychach.Rewitalizacja obiektu po Zesp. Szkół Municypalnych"
Treść projektu

Uchwała Rady Miasta Tychy z dnia 17.12.2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/568/13 Rady Miasta Tychy z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w ramach Inicjatywy JESSICA w Banku Ochrony Środowiska S.A. na realizację zadania pn. „Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych” zmienionej uchwałą Nr XXXII/644/13 Rady Miasta Tychy z dnia 27 czerwca 2013r. i uchwałą Nr XXXIV/693/13 Rady Miasta Tychy z dnia 26 września 2013r.

Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęDKBI
Osoba wprowadzająca informacjęJanko Barbara
Data wytworzenia informacji2013-12-10
  1. 2013-12-10 08:48:14 Janko Barbara - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót