Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Projekt aktu normatywnego
Kadencja 2002 - 2006
Tytuł Uchwała w sprawie przyjęcia Porozumienia dotyczącego zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez miasto Katowice na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola publicznego prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego lub ...
Treść projektu Uchwała w sprawie przyjęcia Porozumienia dotyczącego zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez miasto Katowice na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola publicznego prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego lub przedszkola niepublicznego na terenie miasta Katowice, a niebędącego mieszkańcem miasta Katowice.
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba wprowadzająca informacjęGłód Olimpia
    Powrót