Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Projekt aktu normatywnego
Kadencja 2006 - 2010
Tytuł Projekt UCHWAŁY RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie wstąpienia Pana Zygmunta Marczuka w miejsce Pani Elżbiety Kani w związku z wygaśnięciem mandatu radnej
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba wprowadzająca informacjęLuboń-Stysiak Aneta
    Powrót