Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Projekt aktu normatywnego
Kadencja 2006 - 2010
Tytuł Projekt uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie przyjęcia Porozumień dotyczących pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrześcijan Baptystów, do którego uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie miasta Tychy
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba wprowadzająca informacjęGłód Olimpia
    Powrót