Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Projekt aktu normatywnego
Kadencja 2010 - 2014
Tytuł projekt uchwały w sprawie stawki procentowej opłat adiacenckich
Treść projektu

projekt uchwały w sprawie stawki procentowej opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technciznej

Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęPalka Michał
Osoba wprowadzająca informacjęGrudka Anna
Data wytworzenia informacji2013-09-20
  1. 2013-09-20 11:08:11 Grudka Anna - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót