Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Projekt aktu normatywnego
Kadencja 2010 - 2014
Tytuł projekt uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie wysokości stawki procentowej opłat adiacenckich
Treść projektu

projekt uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie wysokości stawki procentowej opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej podziałem geodezyjnym oraz budową urządzeń infrastruktury technicznej oraz uchylenia uchwały Rady Miast Tychy nr 0150/708/2001 z dnia 27.09.2001 r.

Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęPalka Michał
Osoba wprowadzająca informacjęGrudka Anna
Data wytworzenia informacji2013-08-19
  1. 2013-08-19 13:53:51 Grudka Anna - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót