Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Kadencja 2018 - 2024
1 Projekt Uchwały RM Tychy w spr wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargow. trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz zawarcie umowy dzierż zabudowanej nieruchomości, położonej w Tychach przy ul. Stefana Grota - Roweckiego 4D, stanowiącej wł Gminy
2 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy oraz zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy
3 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargo. trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz zawarcie umowy dzierżawy zabudowanej nieruchomości, położonej w Tychach przy ul. Narcyzów 24, stanowiącej własność Gminy
4 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z 21 marca 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Oświęcimskiej
5 Uchwała Rady Miasta Tychy z dnia 21 marca 2024 roku w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 28 lutego 2024 r. (NR IFIII.4131.1.9.2024) stwierdzające nieważność uchwały Nr XLVII/1077/24
6 Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach oraz Sądu Rejonowego w Tychach
7 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności komisji Rady Miasta Tychy w 2023 r.
8 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych w Tychach w zakresie działalności Cmentarzy Komunalnych
Powrót