Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Kadencja 2018 - 2024
1 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 28 września 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy oraz zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy
2 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 28.09.2023 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2023r.
3 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 28.09.2023r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2023-2038
4 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 28.09.2023r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta w sprawie zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym na finansowanie wydatków majątkowych miasta Tychy w latach 2023 - 2026
5 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 28 września 2023 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tychach oraz działalności Miejskiego ...
6 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 28 września 2023 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach oraz Sądu Rejonowego w Tychach
7 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 28 września 2023 r. w sprawie wyboru członków Tyskiej Rady Seniorów z listy wolnych zgłoszeń
8 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na cel publiczny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Tychy
9 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Mąkołowiec w Tychach - etap III
10 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru centrum miasta Tychy
Powrót