Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Kadencja 2018 - 2024
1 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy oraz zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy
2 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Mikołowskiej, Słoneczników, Zawilców i Katowickiej w Tychach
3 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Zgody w Tychach
4 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Budowlanych i ulicy Bpa. Burschego w Tychach
5 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Uchwały Nr XLIV/833/22 Rady Miasta Tychy z dnia 27 października 2022 r.
6 projekt uchwały Rady Miasta Tychy z 31 sierpnia 2023 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu (garaż)
7 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy prawa własności działek nr 1166/48, 1318/43, 2057/43, położonych przy ul. Hlonda w Tychach, obciążonych hipotekami
8 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 31.08.2023 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2023r.
9 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 31.08.2023r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2023-2038
10 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 31.08.2023 w sprawie zmiany uchwały z dnia 15.12.2022r. ws. ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych udzielanych w 2023r. z budżetu miasta Tychy dla MZBM
11 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 31.08.2023r. w sprawie zmiany uchwały z dnia 27.02.2020r. ws. zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na realizację "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta tychy - V etap"
12 Projekt uchwały w sprawie zasad podziału środków budżetowych dla jednostek pomocniczych miasta Tychy oraz wysokości środków budżetowych dla jednostek pomocniczych na rok 2024
13 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII/120/19 Rady Miasta Tychy z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie Statutu Osiedla „Anna”
14 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/XLI/916/10 Rady Miasta Tychy z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie Statutu Osiedla „Cielmice”
15 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/XLI/918/10 Rady Miasta Tychy z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie Statutu Osiedla „F-6”
16 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/XLI/920/10 Rady Miasta Tychy z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie Statutu Osiedla „Jaroszowice-Urbanowice-Wygorzele”
17 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/XLII/961/10 Rady Miasta Tychy z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie Statutu Osiedla „Ogrodnik”
18 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/XLI/923/10 Rady Miasta Tychy z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie Statutu Osiedla „Paprocany”
19 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/XLI/924/10 Rady Miasta Tychy z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie Statutu Osiedla „Paprotka”
20 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/XLII/962/10 Rady Miasta Tychy z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie Statutu Osiedla „R-2”
21 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII/124/19 Rady Miasta Tychy z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie Statutu Osiedla „Stare Tychy”
22 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/XLI/928/10 Rady Miasta Tychy z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie Statutu Osiedla „Wartogłowiec”
23 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/XLI/929/10 Rady Miasta Tychy z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie Statutu Osiedla „Wilkowyje”
24 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/XLI/930/10 Rady Miasta Tychy z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie Statutu Osiedla „Z-1”
25 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII/126/19 Rady Miasta Tychy z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie Statutu Osiedla „Żwaków”
26 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII/122/19 Rady Miasta Tychy z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie Statutu Osiedla „Glinka 1”
Powrót