Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Kadencja 2018 - 2024
1 Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie osiedli Żwaków i Suble w Tychach – etap II
2 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy oraz zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (do 3 lat)
3 Projekt Uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Frycza-Modrzewskiego, ul. Beskidzkiej, linii kolejowej i kompleksu leśnego w Tychach
4 Projekt Uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Spokojnej i ul. Długiej w Tychach
5 projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Tychach przy al. Jana Pawła II 40 i ul. Orzeszkowej 15 oraz ustanowienia na niej ograniczonych praw rzeczowych
6 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 23.06.2022 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2022r.
7 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 23.06.2022r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2022-2032
8 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy oraz zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (czas nieoznaczony)
9 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży z tytułu zbycia przyległej nieruchomości gruntowej
10 Projket uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miasta na II półrocze 2022 r.
11 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Miasta Tychy w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Międzygminny Dom Pomocy Społecznej"
12 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Miasta Tychy do Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Międzygminny Dom Pomocy Społecznej”
13 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w mieście Tychy do celów rozliczania kosztów przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców w roku szkolnym 2022/2023
14 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie przyznania dyrektorom publicznych szkół i przedszkoli zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2022/2023
15 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Tychach
16 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2022 roku
Powrót