Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Kadencja 2018 - 2024
1 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 28.04.2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/338/20 Rady Miasta Tychy z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tychy.
2 Projekt uchwały z dnia 28.04.2022 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Tychy na rok 2022.
3 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 28.04.2022 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2022r.
4 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 28.04.2022r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2022-2032
5 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 28.04.2022 w sprawie zmiany uchwały z dnia 16.12.2021r. ws. ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych udzielanych w 2022r. z budżetu miasta Tychy dla MZBM
6 Projekt Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Kolejowej w Tychach
7 Projekt Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Oświęcimskiej w Tychach
8 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie pozbawienia części drogi gminnej dotychczasowej kategorii oraz wyłączenia tej części drogi z użytkowania
9 Projekt Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Osiedla Z pomiędzy ul. Władysława Sikorskiego, ul. Beskidzką i rzeką Gostynką w Tychach
10 Projekt Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Osiedla K pomiędzy ul. Stoczniowców'70, ul. Jaśkowicką i al. Bielską w Tychach
11 Projekt Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Urbanowickiej, Oświęcimskiej i Głównej w Tychach
12 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie nadania nowego statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejskie Centrum Kultury w Tychach
13 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie nadania imienia Przedszkolu nr 30 w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 4 w Tychach
14 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr I/10/18 Rady Miasta Tychy z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Tychy
15 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr I/8/18 Rady Miasta Tychy z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia składów osobowych Komisji Rady Miasta Tychy
Powrót