Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Kadencja 2018 - 2024
1 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2023 roku
2 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miasta na I półrocze 2023 r.
3 Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu i przedłużenia kadencji Tyskiej Rady Seniorów
4 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Miasta Tychy przy zakupie lokalu mieszkalnego przy ul. Stefana Batorego
5 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy oraz zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy
6 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z 15 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej, położonej w Tychach przy ul. Sportowej
7 Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego obywatela Miasta Tychy
8 Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego obywatela Miasta Tychy
9 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach
10 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Damrota
11 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 15.12.2022 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2022r.
12 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 15.12.2022r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2022-2032
13 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 15.12.2022 w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych udzielanych w 2023r. z budżetu miasta Tychy dla MZBM
14 Projekt Uchwały Rady Miasta w sprawie wykazu kąpielisk oraz ustalenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miasta Tychy na rok 2023
Powrót