Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Kadencja 2018 - 2024
1 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka 725/113, położonej w Tychach przy ulicy Ułańskiej
2 projekt uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu (garaż)
3 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy oraz zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy
4 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy oraz zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy
5 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku zbycia nieruchomości zabudowanej położonej w Tychach przy ul. Sadowej
6 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 24.11.2022 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2022r.
7 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 24.11.2022r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2022-2032
8 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pod nazwą: „Wsparcie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – In vitro dla mieszkańców miasta Tychy na lata 2022-2025”
Powrót