Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Kadencja 2018 - 2024
1 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Kopernika w Tychach na działce ewidencyjnej nr 5349/26, obręb nr 0001 Tychy
2 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego miasta Tychy
3 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 27.01.2022 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2022r.
4 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 27.01.2022r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2022-2032
5 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy oraz zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (do 3 lat).
6 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej, położonej w Tychach
7 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/656/21 Rady Miasta Tychy z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy
8 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/646/21 Rady Miasta Tychy z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miasta na I półrocze 2022 r.
9 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach
10 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tychy
11 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie oświetlenia boiska przy ulicy Zacisze w Tychach
Powrót