Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Kadencja 2018 - 2024
1 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, położonych w Tychach przy ul. Rodakowskiego
2 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, położonych w Tychach przy ul. Husarii Polskiej
3 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na rzecz właścicieli działek przyległych
4 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Czułowskiej
5 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Tychach u zbiegu ulic Oświęcimskiej i Beskidzkiej
6 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Żorskiej i Nowej
7 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego w Tychach na rzecz najemców
8 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy oraz zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (do 3 lat)
9 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie zasad podziału środków budżetowych dla jednostek pomocniczych miasta Tychy oraz wysokości środków budżetowych dla jednostek pomocniczych na rok 2022
10 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 26 sierpnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy oraz zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy na okres 10 lat
11 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 26.08.2021 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2021r.
12 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 26.08.2021r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2021-2031
13 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z 26.08.2021 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXII/450/20 Rady Miasta Tychy z dnia 26 listopada 2020 r.
Powrót