Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Kadencja 2018 - 2024
1 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Technikum Nr 2 w Tychach
2 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przygotowania komunikatu/uchwały oraz pakietu profilaktycznego
3 Projekt Uchwały z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy oraz zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (do 3 lat)
4 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z 29 kwietnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Frycza Modrzewskiego oraz wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz właścicieli działek przyległych o
5 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu (garaż)
6 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 29.04.2021r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Tychy
7 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 29.04.2021r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2021r
8 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 29.04.2021r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2021 - 2031
9 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie petycji o opinię dotyczącą przeprowadzenia Referendum Ludowego
Powrót