Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Kadencja 2018 - 2024
1 Projekt Uchwały z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy oraz zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (do 3 lat)
2 Projekt Uchwały z dnia 25.02.21 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej, położonej w Tychach przy ul. Zwierzynieckiej
3 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 25.02.2021 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2021r.
4 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 25.02.2021r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2021-2031
5 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Tychach przy ul. Hutniczej
6 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Tychach przy ul. Żorskiej i Żubrów
7 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Tychach przy ul. Żubrów
8 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr III/31/18 Rady Miasta Tychy z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Tychy
9 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr I/10/18 Rady Miasta Tychy z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Tychy
10 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr I/8/18 Rady Miasta Tychy z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia składów osobowych Komisji Rady Miasta Tychy
11 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tychy
12 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Pana Sławomira Bogusława Czecha
13 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Pana Piotra Sterkowskiego
14 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Pani
15 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Pani
16 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Pana
17 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Pani
18 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Pani
19 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Pana
20 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Pana Jakuba Kopycioka
Powrót