Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Kadencja 2018 - 2024
1 Projekt Uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Tychy
2 Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy miasta Tychy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022
3 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wniesionej w dniu 17 września 2021 r. przez Fundację Nowe Spektrum z siedzibą w Kobiórze petycji, wzywającej Radę Miasta Tychy do przyjęcia uchwały o przeciwstawieniu (...)
4 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 28.10.2021 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2021r.
5 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 28.10.2021r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta w sprawie zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym na finansowanie wydatków majątkowych miasta Tychy w latach 2019 - 2022
6 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 28.10.2021r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2021-2031
7 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z 28.10.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej, położonej w Tychach przy al. Bielskiej
8 Projekt Uchwały Rady Miasta z dnia 28.10.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej, położonej w Tychach przy al. Niepodległości
Powrót