Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Kadencja 2018 - 2024
1 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania gmin przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu Aglomeracji Tychy.
2 Projekt uchwały Rady Miasta w spr. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej, położonej w Tychach przy ul. Edukacji w Parku Miejskim Solidarności
3 Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej, położonej w Tychach przy ul. Hutniczej
4 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z 28 maja 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych położonych w Tychach przy ul. Jaśkowickiej
5 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Beskidzkiej, Oświęcimskiej, Długiej i Goździków w Tychach – etap I
6 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego, nieruchomości gruntowej położonej w Tychach przy ul. Wałowej
7 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego, nieruchomości gruntowej położonej w Tychach przy ul. Edukacji
8 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 28.05.2020r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2020r
9 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 28.05.2020r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2020-2028
10 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności komisji Rady Miasta Tychy w 2019 r.
Powrót