Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Kadencja 2018 - 2024
1 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy oraz zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (do 3 lat)
2 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 17.12.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej, położonej w Tychach przy ul. Jagiełły
3 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 17 grudnia 2020 w sprawie zmiany w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych w Gminie Miasta Tychy na lata 2019-2024
4 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Tychy
5 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 17.12.2020 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2020r.
6 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 17.12.2020r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2020-2031
7 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach
8 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tychy
9 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok
10 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miasta na I półrocze 2021 r.
Powrót