Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Kadencja 2018 - 2024
1 projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 29.08.2019 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu (garaż)
2 projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 29.08.2019 r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy prawa własności działki nr 1092/723 położonej przy ul. Serdecznej w Tychach, obciążonej hipoteką
3 projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 29.08.2019 r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy prawa własności działki nr 1090/722 położonej przy ul. Serdecznej w Tychach
4 projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 29.08.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 1651/65, położonej w Tychach przy ul. Pomarańczy oraz wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz właściciel
5 projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 29.08.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 786/475, położonej w Tychach przy ul. Jurajskiej oraz wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz właściciel
6 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 29.08.2019r w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2019r.
7 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 29.08.2019r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2019-2028
8 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy oraz zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (do 3 lat)
9 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy oraz zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (na czas nieoznaczony)
10 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Tychach przy ul. Powstańców
Powrót